Tina Devlamynck Advocaten

Wettelijke bepalingen

Tina Devlamynck beoefent het beroep van advocaat binnen de bv Advocatenkantoor Tina Devlamynck. De bv Advocatenkantoor Tina Devlamynck is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap. Het ondernemingsnummer van de bv Advocatenkantoor Tina Devlamynck is 0567.903.029 en de bv heeft haar maatschappelijke zetel te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Putkapelstraat 103A.

De beroepsaansprakelijkheid van Tina Devlamynck is via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de nv AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België in 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9). De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Tina Devlamynck is als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies die u kan raadplegen op www.advocaat.be, en aan de reglementen van de balie van Gent die u kan raadplegen op baliegent.be.

Tina Devlamynck is ook onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kan u terugvinden op de website baliegent.be.

Als u verdere informatie wenst of verveeld zit met een klacht, kan u Tina Devlamynck bereiken via post op het adres 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Putkapelstraat 103A of via mail op het adres advocaat@tinadevlamynck.be.

Tina Devlamynck is daarnaast plichtig aan de buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Aanvragen of klachten kan u ook indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA). De OCA is bevoegd voor klachten over de dienstverlening van de advocaat. Klachten dient u bij voorkeur in aan de hand van het elektronisch klachtenformulier, beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kan u ook de aanvullende gegevens van OCA raadplegen.