Advocaat

U wordt tijdens een eerste consultatie grondig geadviseerd over de mogelijke oplossingswegen.


Indien mogelijk, wordt een geschil opgelost via minnelijke onderhandelingen. Is dat niet mogelijk, dan wordt een procedure pas na overleg met u opgestart. U wordt van elke stap uitgebreid geïnformeerd. Alle stappen worden samen met u en in overleg met u gezet.


U kan bij Tina Devlamynck terecht voor:

  • Familiezaken in het algemeen
  • Afstamming
  • Adoptie
  • Verblijfs- en onderhoudsregeling voor kinderen
  • Samenwoningsrecht (feitelijk en wettelijk samenwonenden)
  • (Echt)scheidingsrecht
  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
  • Familiaal vermogensrecht (vereffening-verdeling)
  • Jeugdrecht
  • Bijstand minderjarigen


Wenst u meer informatie? Contacteer ons